Kunsttryk: Grafik som kunst

Kunsttryk er grafik lavet ved hjælp af en eller flere tryktekniker (se nedenfor). Kunsttryk kan være nummererede værker i få eksemplarer, eller masseproducerede kopier. Derfor er det vigtigt at vide hvilken teknik der er anvendt og hvem der har fremstillet kopien, for at afgøre kunsttrykkets værdi.

Eget (kunst) tryk

Når der står “eget tryk” ved et kunsttryk dækker det over, at kunstneren selv har fremstillet trykket, eller deltaget i processen omkring trykningen. Det er et kvalitetsstempel, som indebærer at kunstneren fx selv har besluttet farverne og godkendt det endelige resultat.

Eget tryk forkortes oftest med “ET” i beskrivelsen af et værk.

Nummerering af kunsttryk

Kunsttryk nummereres oftest som et nummer ud af et samlet antal – fx 12/30 – altså nummer 12 ud af 30. Nummerering vil ofte foregå af kunstneren selv, som i samme ombæring signerer værket – eventuelt blot med sine forbogstaver.

Da trykkepladen efterhånden kan skifte karakter, kan kunsttryk med nummer godt være forskellige, fra de tidligere numre til de sene. Ofte vil man se, at nr 1 er mere værd end senere trykkenumre.

Hvad er et grafisk tryk?

Et grafisk tryk er en trykteknik, der bruges til at producere flere eksemplarer af et billede eller en illustration. Teknikken er baseret på at overføre et billede, som er skåret, gravet eller tegnet på en overflade, til et andet materiale ved hjælp af farve og tryk.

Der er forskellige typer af grafiske tryk, og hver teknik har sine egne karakteristika og muligheder. Nogle af de mest almindelige grafiske trykmetoder inkluderer:

  1. Træsnit: Et træsnit er en teknik, hvor billedet skæres i et træplade. Træet skæres ud langs de dele, der ikke skal fremstå på billedet, og overfladen af pladen bliver derefter farvet med blæk eller maling. Billedet kan derefter trykkes på papir eller stof.
  2. Kobberradér: Kobberradér er en teknik, hvor billedet skæres eller ridses ind i en kobberplade. Overfladen af pladen farves derefter med blæk eller maling, og billedet trykkes på papir eller stof ved hjælp af en presse.
  3. Litografi: Litografi er en teknik, hvor billedet tegnes eller males på en sten eller metalplade med en fedtfri tusch eller oliebaseret blæk. Pladen bliver derefter fugtet, og overfladen erfarves med trykfarve, som overføres til papir ved hjælp af en presse.

Grafiske tryk kan være en teknisk udfordrende proces, men de kan resultere i smukke og varige kunstværker, der er egnede til reproduktion og distribution.

Hvilke trykmetoder findes der?

1. Dybtryk

Et dybtryk består i en bearbejdet plade, som i fordybningerne kan rumme tryksværte af en art.

Eksempler på dybtryk:

  • Radering
  • Ætsning

2. Højtryk

Et højtryk er en trykteknik hvor det fjernede materiale forbliver ufarvet i det endelige resultat. Vi kender denne trykketeknik fra fx gammeldags stempler.

  • Træsnit
  • linoleumssnit
  • Kartoffeltryk

3. Fladtryk eller plantryk

Ved et flad- eller plantryk lægges farven plant på et medie og overføres herfra. Den mest anvendte form for plantryk er litografiet:

Et litografi er en trykteknik inden for grafisk kunst, hvor et billede eller en illustration overføres fra en sten eller en metalplade til et stykke papir. Litografi er en flad trykteknik, hvilket betyder, at den trykte overflade er flad, i modsætning til eksempelvis en træsnit, hvor overfladen er hævet.

Litografi teknikken er baseret på, at fedt og vand ikke kan blandes. En sten eller en metalplade behandles med en fedtfri og fugtig overflade, og derefter tegnes eller males et billede på overfladen med en fedtfri tusch eller oliebaseret blæk. Fedtet fra blækket påført overfladen trækker trykfarven til sig og afviser fugten.

Derefter påføres en trykfarve på pladen, der holder sig kun til de fedtede dele af overfladen, som er det tegnede billede. Derefter placeres et stykke papir på pladen, og begge delene køres igennem en presse, så trykfarven overføres til papiret.

Litografi giver kunstneren mulighed for at lave en præcis og detaljeret tegning eller illustration med en bred vifte af toneværdier og farver, som kan være vanskelige at opnå med andre trykmetoder. Litografi er en populær teknik inden for grafisk kunst og er stadig brugt af kunstnere over hele verden.

Kunsttryk wiki

Scroll to Top
%d bloggers like this: