Antikkens kunst

Denne periode omfatter kunstværker fra de gamle civilisationer i Egypten, Mesopotamien, Grækenland og Rom. Antikkens græske kunst kendetegnes ved idealiserede skulpturer, realistiske malerier og arkitektur med klassiske søjler og tempelfacader.

Hvad er antikken?

Antikken refererer til en periode i historien, der strækker sig fra det 8. århundrede f.Kr. til det 6. århundrede e.Kr. Denne periode var præget af stor kulturel og intellektuel aktivitet i civilisationerne i Middelhavsområdet, herunder de gamle græske og romerske civilisationer.

Den græske antikke periode er kendt for sine store filosoffer som Sokrates, Platon og Aristoteles, samt for sin kunst, arkitektur og litteratur. Grækerne skabte demokratiske politiske systemer, udviklede vigtige videnskabelige og matematiske teorier og skabte episke litterære værker som Homers Iliaden og Odysséen.

Den romerske antikke periode byggede videre på den græske arv og udviklede et stort imperium, der spændte over store dele af Europa, Mellemøsten og Nordafrika. Romerne var dygtige ingeniører og skabte imponerende bygninger som Colosseum, Pantheon og akvædukter. De romerske retssystemer og politiske institutioner havde også en betydelig indflydelse på den vestlige civilisation.

Antikken var også præget af betydelige fremskridt inden for videnskab, filosofi, kunst og litteratur. Denne periode var kendt for en humanistisk tilgang, hvor mennesket blev betragtet som målestok for alle ting. Antikkens civilisationer efterlod en arv af ideer, værdier og kunstneriske udtryk, der fortsat har indflydelse på vores moderne verden.

Det er vigtigt at bemærke, at begrebet “antikken” dækker over en bred periode og varierende kulturelle udtryk afhængigt af det geografiske område. Der er mange forskellige perspektiver på antikken, og forskere fortsætter med at undersøge og udforske denne fascinerende periode i historien.

Antikkens kunst

Antikkens kunst er en betydningsfuld periode inden for kunsthistorien, der strækker sig fra omkring 3000 f.Kr. til 300 e.Kr. Den omfatter kunstværker skabt i forskellige gamle civilisationer, herunder Egypten, Mesopotamien, Grækenland og Rom. Antikkens græske kunst er særligt bemærkelsesværdig for dens indflydelse og varige betydning.

I oldtidens Egypten fokuserede kunsten på at bevare og fremstille guddommelige og kongelige figurer. Den egyptiske kunst er kendt for sine monumentale og hierarkiske skulpturer, såsom sfinxer, obelisker og statuer af faraoer. De var også dygtige til at skabe reliefkunst og male malerier på væggene i gravkamre.

I Mesopotamien, der var kendt for sine bystater som Sumer, Babylon og Assyrien, blev kunsten primært anvendt til religiøse og politiske formål. De udviklede kileskrift, og deres kunst var præget af monumentale paladser og ziggurater, som var terrasseformede templer. Deres skulpturer og relieffer var ofte baseret på mytologiske og kongelige motiver.

Grækenland er berømt for sin unikke kunstneriske praksis og æstetik. Den klassiske græske kunst, der blomstrede fra det 5. til det 4. århundrede f.Kr., fokuserede på menneskets skønhed og idealer. Grækerne skabte realistiske og idealiserede skulpturer af guder, helte og mennesker. De fremstillede også detaljerede malerier på keramik og vægmalerier. Arkitekturen i det gamle Grækenland er kendt for sin brug af klassiske søjler, som Doriske, Joniske og Korintiske søjler, og ikoniske strukturer som Parthenon-templet på Akropolis.

Den romerske kunst blev stærkt påvirket af græsk kunst, og romerne adopterede mange af de græske stilistiske træk. Romerne skabte store og imponerende bygningsværker som Colosseum, Forum Romanum og termiske bade. Deres skulpturer var realistiske og portrætterede både kejsere og almindelige mennesker. Romerne udviklede også kunsten at male fresker og mosaikker, hvilket blev brugt til at dekorere væggene i deres huse og offentlige bygninger.

Antikkens kunst har haft en enorm indflydelse på efterfølgende kunstneriske perioder og har dannet grundlaget for mange kunstneriske principper og teknikker. Den idealiserede skønhed og realisme, som antikkens kunst fremhævede, blev beundret og efterlignet i senere perioder, og dens arkitektoniske stilarter og søjler blev genoplivet i renæssancen.

Kunst fra antikken

Eksempler på kunst fremstillet i antikken:

Den egyptiske sfinx: En gigantisk stenstatue, der har et løvehoved og et menneskeligt ansigt, normalt forbundet med faraoerne i det gamle Egypten. Den mest berømte sfinx er den store sfinx på Giza-plateauet uden for Kairo.

Parthenon-templet: Et klassisk græsk tempel, der ligger på Akropolis i Athen, bygget mellem 447 og 438 f.Kr. til ære for gudinden Athena. Det er et ikonisk eksempel på dorisk arkitektur.

Diskobolen (Diskoskasteren): En berømt bronzestatue af en atlet, der kaster en diskos. Den blev lavet af den græske billedhugger Myron på 400-tallet f.Kr.

Venus de Milo: En klassisk græsk statue, der forestiller den romerske gudinde Venus (Aphrodite) og blev opdaget på øen Milos i Grækenland i det 19. århundrede.

Colosseum: Også kendt som Flaviske Amfiteater, er en enorm arena i Rom, bygget i 70’erne e.Kr. Den blev brugt til gladiatorkampe og andre offentlige forestillinger.

Terrakottahæren fra Xi’an: En kæmpe samling af terrakottasoldater og heste, der blev begravet sammen med den første kinesiske kejser, Qin Shi Huang, for at beskytte ham i efterlivet. De blev opdaget i 1974 og er en del af hans mausoleum.

Den gamle græske vasemaleri: De gamle grækere dekorerede keramiske vaser med komplekse malerier, der illustrerede myter, hverdagsscener, sport og krig. Disse vaser giver os værdifulde indblik i deres kultur og livsstil.

Hieroglyffer i egyptiske grave: De gamle egyptere brugte hieroglyffer, en form for skrift med symboler og billeder, til at dokumentere historier, religiøse tekster og inskriptioner på væggene af gravkamre og templer.

Dette er kun nogle få eksempler på kunstværker fra antikken. Der findes utallige andre fantastiske kunstværker, der blev produceret i denne periode.

Scroll to Top