Triptykon: Hvad er et triptychon

Som overskriften for denne artikel antyder, er der flere stavemåder for triptykon. På engelsk staves det triptych, hvilket en del danske gallerier også benytter.

Hvad er en triptykon?

En triptykon er synonym for et tredelt billede. Så alle former for billeder der er lavet i tre dele, vil kunne kaldes et triptykon. Mest kendte er altertavler, som historisk har været delt i tre, så der opnås en 3D dybdevirkning omkring alteret. Det kan dog også være et billede der strækker sig over tre lærreder, et billede der er hængslet i tre dele (som fx kan lukkes sammen), eller noget helt andet.

Traditionelt vil det midterste billede være hovedfortællingen, og ofte også i mange tilfælde det største af de tre sektioner. Historien på de mindre billeder, kan meget vel udspille sig omkring samme hovedperson (typisk Jesus Kristus), men på andre tidspunkter i fortællingen. Et triptykon kan dog også være abstrakt og uden et direkte læsbart budskab.

Hvorfor male triptykoner?

Et triptykon er et format, som kan noget helt særligt. Vi forbinder det med kristendommen og en form for ikonografi, som hurtigt giver beskueren associationer til biblen og historiefortælling. Men det kan også være, at det værk man ønsker at skabe, skal hæve sig ud af tid og (et) rum. Eksempler kunne være årstidsmalerier, eller abstrakte billeder som er domineret af forskellige farver, som man dog ikke ønsker at sætte helt op ad hinanden på samme lærred.

Eksempler på triptykoner

Det nok mest kendte triptykon, er også meget gammelt. Rubens altertavle fra barokken er dog ikke blandt de ældste kendte triptoner. De stammer nemlig helt tilbage fra middelalderen.

Rubens altertavle “Nedstigning fra korset” dateret omkring 1616-17

Billedet “Tre studier af Lucian Freud” er et moderne triptykon fra 1969, malet af Francis Bacon. Billedet af vennen viser flere ansigter af en mand, med et stort indre liv. Alt sammen fanget i nogle kantede arkitektoniske rum, som står i modsætning til det organiske menneske.

Francis Bacon “Tre studier af Lucian Freud

Michael Ankers “Brænding mod kysten” fra 1884/1885 viser netop hvordan det samme motiv kan afbilledes på forskellige tider – og her i forskellige vejrforhold – med et mere helt billede til følge. Det er ikke blot et skønmaleri af noget hav, men en fortælling om hvor foranderligt havet er.

Michael Anker “Brænding mod kysten

Triptykon-kunstens historie og betydning

Triptykon-kunsten refererer som sagt til en form for kunst, der består af tre dele eller paneler, der er sammenføjet og hængt op som en enhed. Denne kunstform stammer fra middelalderen og blev ofte brugt til religiøse formål, som altertavler eller ikoner. Men triptykon-kunst blev også brugt til verdslige formål, som portrætter af magtfulde personer eller som dekorationer i private hjem.

Triptykon-kunstens historie kan spores tilbage til det 14. århundrede, hvor det blev en populær kunstform i Europa. I middelalderen blev triptykoner ofte brugt som altertavler i kirker og klostre. Disse kunstværker var ofte dekoreret med religiøse scener og portrætter af helgener og bibelske figurer. På grund af deres imponerende størrelse og detaljerigdom blev triptykoner betragtet som højdepunktet af kirkekunst og var ofte genstand for pilgrimsrejser og andagt.

I løbet af renæssancen blev triptykon-kunsten brugt til at portrættere magtfulde personer som konger, dronninger og aristokrater. Disse triptykoner var ofte mindre i størrelse end deres religiøse modstykker, men stadig detaljerede og imponerende. Denne brug af triptykon fortsatte ind i barokperioden, hvor kunstnere som Peter Paul Rubens og Anthony van Dyck skabte berømte triptykoner til kongelige og kirker.

I dag anvendes triptykon-kunsten stadig, men den bruges mere til moderne og abstrakte kunstværker. Kunstnere bruger triptykoner til at eksperimentere med forskellige former og farver og skaber ofte kunstværker, der er større end de traditionelle triptykoner. Triptykon-kunsten har stadig en stor betydning i kunstverdenen og betragtes fortsat som en vigtig kunstform.

Hvordan tolker man et triptykon?

En tolkning af et triptykon kan variere afhængigt af kunstnerens intentioner og den kontekst, hvori kunstværket er skabt. Generelt kan tolkning af et triptykon indebære at undersøge forholdet mellem de forskellige paneler og hvordan de kan samarbejde for at skabe en større fortælling eller betydning. Det kan også være nyttigt at undersøge de visuelle elementer, såsom farver, linjer og former, der bruges i hvert panel, og hvordan de kan forbinde eller kontrastere med hinanden. Endelig kan det være vigtigt at overveje kunstnerens historie, kulturelle og historiske baggrund for at forstå de mulige betydninger eller temaer i triptykonet.

Det er også en vigtig faktor at overveje ved tolkning af et triptykon, at det ofte skal læses fra venstre mod højre. Dette skyldes traditionelt set, at det første panel vil introducere emnet, det andet panel vil uddybe det og det tredje panel vil afslutte det eller give en konklusion. Dette er dog ikke altid tilfældet, og nogle triptykoner kan have en mere kompleks struktur eller fortælling, som kan kræve en anden tilgang til tolkning.

Når et triptykon er bibelhistorisk, kan det læses på flere måder afhængigt af kunstnerens intentioner og den specifikke bibelhistorie, der er afbildet.

Generelt set følger bibelske triptykoner den traditionelle læsning fra venstre mod højre, hvor hvert panel repræsenterer en bestemt begivenhed eller en bestemt person i historien. Historier fra biblen har ofte en moralsk konklusion, som vil fremgå i det ene billede, eller som en samlet uddraget læsning af alle tre.

Scroll to Top
%d bloggers like this: