Postimpressionisme: Hvad er postimpressionismen og hvordan genkender man den?

Postimpressionisme er en kunstbevægelse, der udviklede sig i slutningen af 1800-tallet som en reaktion mod impressionismens begrænsninger. Mens impressionisterne fokuserede på lysets og farvernes umiddelbare indtryk og den naturlige verdens overflade, søgte postimpressionisterne at udtrykke mere personlige, symbolske og emotionelle aspekter i deres kunst.

Karakteristika ved postimpressionisme

 1. Stærke og klare farver: Postimpressionister brugte ofte dristige og intense farver, der gik ud over den realistiske gengivelse.
 2. Tykkere penselstrøg: Deres brug af tykkere og mere synlige penselstrøg adskiller sig fra impressionisternes lettere og mere flygtige strøg.
 3. Struktur og form: Der var en større vægt på struktur og form, ofte med en geometrisk tilgang til at opbygge billedet.
 4. Personlige og symbolske temaer: Kunstnerne eksperimenterede med symbolske og subjektive emner, hvilket gjorde værkerne mere personlige og følelsesladede.
 5. Eksperimentering med perspektiv og rumsforhold: Der var en tendens til at lege med perspektiv og skabe flade, dekorative rum frem for naturalistisk dybde.

Fremtrædende postimpressionistiske kunstnere

 • Vincent van Gogh: Vincent van Gogh var kendt for sine intense farver og dramatiske, ekspressive penselstrøg.
 • Paul Gauguin: Kendetegnet ved sine flade, dekorative flader og brug af symbolik og eksotiske motiver.
 • Georges Seurat: Udviklede pointillismen, hvor små prikker af farve skaber et billede set på afstand.
 • Paul Cézanne: Hans arbejde viser en overgang fra impressionisme til kubisme med en fokusering på struktur og form.

Hvordan man genkender postimpressionistisk kunst

For at identificere postimpressionistisk kunst kan man kigge efter følgende træk:

 • Brug af klare, mættede farver.
 • Mere markante og strukturerede penselstrøg.
 • Symbolik og personlige udtryk.
 • Ukonventionelle perspektiver og flade rumsrepræsentationer.
 • Eksperimenterende og subjektive tilgang til motivet.

Sammenfattende kan postimpressionismen ses som en bro mellem impressionismen og de moderne kunstbevægelser, der fulgte, hvor kunstnerne søgte at udforske dybere lag af virkeligheden gennem deres egen subjektive linse.

Analyse af det postimpressionistiske maleri

Ai skabt eksempel på postimpressionistisk maleri

Dette maleri er et klart eksempel på postimpressionistisk kunst, og her er nogle af de centrale elementer, der gør det genkendeligt som en del af denne kunstbevægelse:

 1. Vibrante og intense farver:
  • Maleriet bruger klare og mættede farver, der skaber en livlig og dynamisk atmosfære. Farverne er ikke nødvendigvis realistiske, men snarere følelsesladede og ekspressive. Læs om vibrant.
 2. Synlige og tykke penselstrøg:
  • De markante penselstrøg er tydeligt synlige, hvilket tilføjer tekstur og dybde til billedet. Denne teknik adskiller sig fra impressionismens lettere og mere flygtige strøg.
 3. Symboliske og følelsesmæssige temaer:
  • Maleriets motiv, såsom den ekspressive himmel med hvirvlende mønstre, indikerer en symbolsk og emotionel tilgang. Dette kan fortolkes som en refleksion af kunstnerens indre tilstand eller følelser.
 4. Ukonventionelt perspektiv:
  • Perspektivet er ikke strengt naturalistisk. De flade, dekorative rum og de geometriske former skaber en komposition, der er mere stiliseret og subjektiv.
 5. Struktur og form:
  • Der er en tydelig vægt på struktur og form. Elementerne i landskabet og landsbyen er opbygget med en næsten geometrisk præcision, hvilket er typisk for postimpressionistisk kunst.

Eksempler på postimpressionistiske træk i maleriet

 • Himlen: De hvirvlende mønstre og det intense farvespil i himlen giver et dramatisk og følelsesladet udtryk, der går ud over en realistisk gengivelse af naturen.
 • Landskabet og landsbyen: Brug af klare og mættede farver, sammen med de tykke penselstrøg, skaber en struktureret og formstærk fremstilling. Bygningerne og træerne er stiliserede, hvilket understreger kunstnerens subjektive syn.

Dette maleri er et glimrende eksempel på, hvordan postimpressionismen søger at udtrykke en dybere, mere personlig virkelighed gennem en kombination af intense farver, synlige penselstrøg og symbolik. Det viser, hvordan kunstnere på denne tid begyndte at eksperimentere med former og perspektiver for at skabe værker, der talte til følelser og indre oplevelser snarere end blot ydre

Scroll to Top