Hvad er ekspressionisme? Læs om den ekspressionistiske kunstretning

Ekspressionisme er en kunstnerisk retning, der blev grundlagt lige efter første verdenskrig. Bevægelsen havde sit udspring ca. 1905, dels i Frankrig, dels i Tyskland.

Ekspressionisternes intention

Ekspressionisterne (de ekspressionistiske kunstnere) forsøgte at vise følelser og indre tanker på en mere direkte og impulsiv måde end tidligere kunstarter. Deres motiver var oftest (hæslige) mennesker, naturen eller store byer. Disse motiver kan man se tydeligt hos blandt andre Vincent van Gogh, Edvard Munch og Henri de Toulouse-Lautrec.

Ekspressionister forsøgte også at udstille den skæve ordentlighed, som kun efterlod et godt liv til de rige.

Hvad indeholdt ekspressionismen?

Ekspressionisme rummede en grundlæggende dobbelthed, der gennemsyrede alt, hvad bevægelsen medvirkede til. Denne dobbelthed fandtes ikke bare i de kunstneriske udtryk der var centrale for ekspressionisterne, men også i den politisk-sociale sammenhæng: Dels var der stor fremtidsoptimisme og dels sønderlemmende kritik af det moderne menneskes livsvilkår under industrialiseringens tidsalder.

Hvilken betydning har farverne for ekspressionisterne?

For ekspressionisterne havde farverne en stor betydning, da de brugte farverne til at udtrykke følelser og stemninger. Farverne blev betragtet som en vigtig del af det udtryk, som kunstneren ville skabe i sit værk.

Ekspressionisterne brugte ofte stærke og kontrasterende farver, som var med til at fremhæve følelser og psykologiske tilstande i deres værker. De brugte også farverne til at skabe en stemning og en atmosfære, der var med til at forstærke det udtryk, de ønskede at frembringe.

Der var ikke nogen faste regler for, hvilke farver der skulle bruges, og ekspressionisterne var kendt for at bruge farver på en måde, der var unik for den enkelte kunstner. Mange ekspressionister brugte for eksempel farverne på en måde, der var nærmest surrealistisk og skabte en verden, der var langt fra den virkelige verden.

Ekspressionisterne brugte også farverne til at fremhæve de forskellige penselstrøg og andre teknikker, som de brugte i deres værker. Farverne var en vigtig del af det udtryk, som ekspressionisterne ønskede at frembringe, og de var med til at skabe en visuel oplevelse, der var stærk og følelsesladet.

Hvad er abstrakt ekspressionisme?

Abstrakt ekspresionisme er en modernistisk kunstbevægelse, der opstod i USA i 1940’erne og 1950’erne. Det var en reaktion på den figurative kunsttradition, der dominerede på den tid og var inspireret af den europæiske ekspressionisme og surrealisme.

Abstrakt ekspresionistiske kunstnere fokuserede på at udtrykke følelser og subjektiv oplevelse gennem deres kunstværker ved hjælp af abstrakte former og gestiske penselstrøg. De betragtede ofte deres værker som et resultat af deres underbevidsthed og fokuserede på at udtrykke spontanitet og bevægelse i deres kunst.

To af de mest kendte abstrakte ekspresionistiske kunstnere er Jackson Pollock og Willem de Kooning. Pollock er berømt for sin “drip painting” teknik, hvor han sprøjtede eller dryppede maling på lærredet, mens de Kooning er kendt for sin brug af abstrakte former og gestiske penselstrøg i hans malerier.

Abstrakt ekspressionisme var en af de første amerikanske kunstbevægelser, der fik international anerkendelse og betragtes som en vigtig del af den moderne kunsthistories udvikling.

Hvad er æstetisk ekspressionisme?

Æstetisk ekspressionisme er en filosofisk og æstetisk teori, der opstod i Tyskland i begyndelsen af det 20. århundrede og blev udviklet af filosoffen og kunstkritikeren Wilhelm Worringer. Teorien fokuserer på den følelsesmæssige og psykologiske oplevelse af kunst, snarere end på dens repræsentation af den ydre virkelighed.

Ifølge æstetisk ekspressionisme er kunst ikke en imitation af virkeligheden, men snarere et udtryk for kunstnerens følelsesmæssige og psykologiske tilstand. Kunstværket er en manifestation af kunstnerens indre følelser og oplevelser og kan påvirke betragteren på en lignende måde. Æstetisk ekspressionisme mener også, at kunstneren ikke nødvendigvis er bevidst om det fulde omfang af de følelser og oplevelser, de udtrykker gennem deres kunstværker.

Ifølge Worringer kan kunstværker inddeles i to kategorier: abstrakt og naturalistisk. Abstrakt kunst er mere ekspressionistisk, da den fokuserer på at udtrykke kunstnerens indre følelser og tilstand, mens naturalistisk kunst er mere repræsentativ og forsøger at afspejle den ydre virkelighed.

Æstetisk ekspressionisme var en vigtig del af den modernistiske kunstbevægelse og havde indflydelse på forskellige kunstformer, herunder maleri, litteratur og musik.

Edward Munch og ekspressionisme

Edward Munch (1863-1944 regnes for at være en af de første ekspressionistiske kunstnere, men han var nok mere en inspirationskilde til en kunstretning, som først senere tog form for alvor. Mange vil dog i dag sige, at Much var ekspressionist.

Især billedet Skriget har nogle af de elementer som ekspressionismen kom til at indeholde. Kraftige farver, farvesymbolik, grove linjer, kønsløse forvrængede mennesker og malerens følelser er i centrum.

Skriget 1893 af Edward Munch

Ekspressionistiske malere:

Ekspressionisme i andre kunstretninger

Den ekspressionistiske kunst slog også igennem i andre kunstarter end malerkunsten, og man ser her de samme ekspressionistiske træk hos kunstnere indenfor mange forskellige kunstretninger.

Ekspressionistisk musik

Det var selvfølgelig ikke kun i malerkunsten at ekspressionismen vandt indpas. Den ekspressionistiske musik var disharmonisk – også kaldet atonal, urolig og ubehagelig, og gjorde op med de forudsigelige klassiske symfonier.

Peripetie herunder er et eksempel på ekspressionistisk musik. Ordet peripetie betyder pludselige ændringer og det er da også gennemgående for værket, at skønhed følges af disharmoni i nogle brutale overgange.

Arnold Schoenberg (1874-1951) regnes blandt ekspressionistiske komponister

Ekspressionistisk skrivestil

I litteraturen betragtes ekspressionisme ofte som et oprør mod realisme og naturalisme, der søger at opnå en psykologisk eller spirituel virkelighed, frem for at registrere ydre begivenheder i logisk rækkefølge. I romanen er udtrykket tæt forbundet med forfatterskabet af Franz Kafka og James Joyce . Bevægelsen, selvom den var kortvarig, satte skub i en friere form for forfatterskab.

Ekspressionistiske forfattere:

Ekspressionistisk film

Fritz Lang (1890-1976). Metroprolis (1927) regnes for et ekspressionistisk værk

I ekspressionistisk film er det personernes følelser der kommer op til overfladen og sætter stemningen. Genren har sat sit præg på eftertidens filmkunst lige siden, da fx lys og skygge blev brugt til at udtrykke følelser.

Ekspressionistisk teater

Også i teaterkunsten kom den ekspressionistiske strømning til at vise de menneskelige (ubehagelige) følelser ved hjælp af dramatiske virkemidler.

I dramaet betragtes Strindberg som ekspressionisternes forfader, selvom udtrykket specifikt anvendes på en gruppe tyske dramatikere fra det tidlige 20. århundrede, herunder Kaiser, Toller og Wedekind. Deres arbejde var ofte præget af en bizar forvrængning af virkeligheden.

Ekspressionistiske skuespil dramatiserer ofte deres hovedpersoners åndelige opvågnen og lidelser. Nogle bruger en episodisk dramatisk struktur der er kendt som Stationendramen.

Oskar Kokoschka (1886-1980) egen skitse til: Morder, Kvindernes håb, uropført 1909

Hvad er forskellen på impressionisme og ekspressionisme?

Impressionismen og ekspressionismen er to forskellige kunstbevægelser, der opstod i forskellige tidsperioder og med forskellige stilarter.

Impressionismen opstod i Frankrig i midten af 1800-tallet og var en reaktion på den mere akademiske kunsttradition, der dominerede på den tid. Impressionistiske kunstnere fokuserede på at fange øjeblikkets stemning og lys i deres malerier ved hjælp af lys farvepletter og hurtige, løse penselstrøg. Deres motiver var ofte scener fra det moderne liv, såsom gadebilleder, caféer, parker og landskaber. Berømte impressionistiske kunstnere inkluderer Claude Monet, Edgar Degas og Pierre-Auguste Renoir.

Således er hovedforskellen mellem impressionismen og ekspressionismen den tidsperiode og det kunstneriske udtryk, de repræsenterer. Impressionismen er mere fokuseret på at fange det øjeblikkelige og lysende i naturen, mens ekspressionismen er mere fokuseret på at udtrykke følelser og subjektive oplevelser gennem kunsten.

Hvad er forskellen på futurisme og ekspressionisme?

Futurismen opstod i Italien i begyndelsen af det 20. århundrede og var en reaktion på den hurtige teknologiske udvikling og modernisering, der fandt sted i samfundet på den tid. Futuristiske kunstnere fokuserede på at fange bevægelse og hastighed i deres kunstværker og eksperimenterede med nye teknikker som simultanitet og repetition. Deres motiver var ofte maskiner, teknologi, byliv og hastighed. Berømte futuristiske kunstnere inkluderer Umberto Boccioni, Giacomo Balla og Carlo Carrà.

Således er hovedforskellen mellem futurisme og ekspressionisme den tidsperiode og det kunstneriske udtryk, de repræsenterer. Futurismen er mere fokuseret på at udtrykke bevægelse og hastighed gennem kunsten, mens ekspressionismen er mere fokuseret på at udtrykke følelser og subjektive oplevelser.

Scroll to Top
%d bloggers like this: