Kunstretninger oversigt – Hvilke stilarter findes?

Kunst er ikke bare én ting. Der findes mange forskellige kunstretninger og stilarter, og de kan alle have deres egen unikke udtryk. Der er dog også overlap, så når man skal bestemme en kunstretning, er det vigtigt at kunne sin kunstteori.

Hvad er en kunstretning?

Ordet “kunstretning” refererer til en specifik stil eller en bestemt måde at udtrykke sig inden for kunstverdenen, som typisk opstår og udvikler sig i en bestemt historisk periode eller sammenhæng. Kunstretninger er ofte defineret af fælles træk og kendetegn, såsom visuelle elementer, temaer, teknikker og filosofiske eller ideologiske tilgange.

For eksempel kan man se, at impressionismen er en kunstretning, der er kendetegnet ved sin fokus på lys, farve og lysrefleksioner, mens expressionismen er en kunstretning, der er præget af udtryksfulde, ofte følelsesladet og ekspressive billeder. Kunstretninger kan også have forskellige undergenrer eller varianter, der kan variere afhængigt af geografisk placering, kultur og individuelle kunstneriske valg.

Hvad er forskellen på kunstretninger og stilarter?

Det er en god idé at vide, hvad der kendetegner de forskellige kunstretninger, når man beskæftiger sig med kunst. Kunstretninger er ofte defineret af deres historiske og kulturelle kontekst, mens stilarter er mere præget af de enkelte kunstneres personlige udtryk. Nogle gange kan det være svært at skelne mellem de to, men generelt kan man sige, at kunstretninger er bredere og mere overordnede kategorier, mens stilarter er mere specifikke.

Mange af kunstretningerne bliver i dag benyttet som stilart. Fx er der kunstnere der udtrykker sig ekspressionistisk, eller tilstræber et rokoko udtryk.

Oversigt over kunstretninger

Det kan være svært at sætte præcist tal på hvornår en strømning i kunsten opstår, og udvikler sig til en kunstretning. Man skal derfor tage årsangivelserne med en vis forsigtighed.

 • Impressionisme:  1870 – 1900
 • Ekspressionisme: 1905 (1915)-1925
 • Realisme: 1840-1870
 • Barokken: 1600tallet og perioder i 1700tallet
 • Modernisme: begyndelsen af 1900’tallet og lang tid frem?
 • Postmodernisme:
 • Minimalisme: Opstod omkring år 1960 og eksisterer endnu
 • Rokoko: omkring år 1730-1760
 • Renæssance: cirka 14.-17. århundrede
 • Surrealisme: fra omkring år 1920
 • Nyklassicisme:
 • Kubismen (tidligt 1900-tallet)
 • Futurismen (tidligt 1900-tallet)
 • Dadaisme:  1915 – 1925
 • Surrealismen (1920’erne til 1930’erne)
 • Abstrakt ekspressionisme (1940’erne til 1950’erne)
 • Pop art (1950’erne til 1960’erne)
 • Minimalisme (1960’erne)
 • Konceptuel kunst (1960’erne til 1970’erne)
 • Postmoderne kunst (1970’erne til 1980’erne)
 • Street art (1980’erne til i dag)
 • Digital kunst (1990’erne til i dag)

Dette er en kort oversigt over nogle af de mest kendte kunstretninger.

Hvornår opstod abstrakt kunst?

Abstrakt kunst opstod i begyndelsen af 1900-tallet, og den var en reaktion på de naturalistiske kunstretninger, der var populære på det tidspunkt. Abstrakt kunst fokuserer på komposition og farve i stedet for at skildre virkeligheden på en realistisk måde. Mange abstrakte kunstnere tog udgangspunkt i geometriske former og mønstre, og deres værker var ofte præget af en enkel, elegant stil. I dag er der mange forskellige abstrakte kunstretninger og -stilarter, og mange kunstnere eksperimenterer med abstraktion i deres værker.

Abstrakt kunst indgår ikke som en kunstretning men som en stilart i flere kunstneriske perioder.

FAQ

Hvad er en stilart?

En stilart er det udtryk en kunstner bekender sig til.

Hvad er en kunstretning?

En kunstretning er en periode i kunsthistorien.

Hvad er en kunstart?

En kunstart er det samme som en teknik eller fag indenfor kunstens forskellige håndværk: Fx maleri, skulptur, arkitektur, litteratur, teater, filmkunst, digital kunst, musik, happening eller dans.

Scroll to Top
%d bloggers like this: