Hvad er kunst?

kunst

Man vil ofte møde kunstnere der har deres egen definition af hvad deres kunst er og det kan være meget interessant at dykke ned i deres kunstforståelse. Men kunst kan egentlig defineres ganske kort.

Kunst definition:

Kunst er et produkt eller en proces skabt af en eller flere kunstneres fantasi. Produktet er et værk som kan sanses af andre mennesker.

Det tvetydige ord kunst

I det danske sprog benyttes ordet kunst ofte på en måde, som egentlig ikke dækker ovenfor anførte definition. Vi bruger fx ordet som en anerkendelse af en persons særlige evner for et håndværk.

Storm P udtrykker det fx satirisk: Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne det, så var det jo ikke kunst!

Hvilke kunstformer findes der?

Kunstformer kaldes også nogle gange kunstarter og dækker over den eller de kunstneriske teknikker kunstneren vælger at skabe sit værk med. Benævnelse af kunstformen kan være mere eller mindre detaljeret i sin beskrivelse af teknikken.

Eksempler på forskellige kunstformer:

 • Billedkunst
 • Maleri
 • Akvarelmaling
 • Arkitektur*
 • Landskabsarkitektur
 • Musik
 • Rockmusik
 • Digte
 • Litteratur
 • Skønlitteratur
 • Videokunst
 • Film
 • Dokumentarfilm
 • Skulptur
 • Bronzeskulptur
 • Teater
 • Børneteater
 • Fotografi
 • Portrætfotografi
 • Tryk
 • Træsnit
 • Collage
 • Digitalt skabte billeder
 • Installationskunst
 • Trompe l’oeil

*Arkitektur indgår som en af de traditionelt skønne kunster, men befinder sig i et felt mellem kunst og design.

Hvad er forskellen på kunstformer og genre?

Hvor kunstformen dækker over den valgte teknik eller medium, er genre i billedkunst et udtryk for hvad der bliver afbilledet.

Genre kan fx være:

 • Landskabsmaleri
 • Portrætmaleri
 • Stilleben (opstilling)
 • Historisk maleri
 • Trompe l’oeil

Hvad er forskellen på kunst og design?

Design er et produkt med et praktisk formål ud over det kunstneriske udtryk. Design har altså en brugsværdi. Design kan både være masseproduceret eller unika. Eksempel på design er en keramik vase.

Kunst har ikke et praktisk formål, men tjener udelukkende æstetiske formål. Kunst kan godt have en underliggende intention om udvikling, udfordring eller perspektiverende (fx af samfundsrelevante spørgsmål), men det kan ikke anvendes som et praktisk redskab i hverdagen. Kunst kan godt være masseproduceret, som fx plakater. Eksempel på kunst er en keramik figur.

Hvad er forskellen på kunst og kunsthåndværk?

Kunsthåndværk er kunst fremstillet med stor håndværksmæssig kunnen og produceres med salg for øje. En kunsthåndværker producerer ofte både kunst og design – som eksempelvis keramik vaser og keramik skulpturer. Kunsthåndværk kan produceres af mennesker, som ikke normalt vil anses for at være kunstnere. Det kan fx være den meget dygtige tømrer eller guldsmed som udvikler værker med høj kunstnerisk værdi.

Kunsthåndværk kan både være unika eller masseproduceret.

For ikke så længe siden kaldte vi designere for kunsthåndværkerkere og de to betegnelser bruges fortsat, men designer vinder mere og mere indpas. En kunsthåndværker arbejder ofte med medier som tekstil, ler, skind, træ og metal, men det kan også være meget andet.

Kunst kan både være produceret med stor kunstnerisk evne for den valgte kunstform, men behøver ikke at være det. Kunst kan nogle gange ikke tages i hænderne og føles på og behøver ikke indebære et varigt produkt.

Scroll til toppen