Hvad er kunst?

kunst

Man vil ofte møde kunstnere der har deres egen definition af hvad deres kunst er, og det kan være meget interessant at dykke ned i deres kunstforståelse. Men kunst kan egentlig defineres ganske kort.

Kunst definition:

Kunst er et produkt eller en proces skabt af en eller flere kunstneres fantasi. Produktet er et værk som kan sanses af andre mennesker.

Hvad er et kunstværk?

Et kunstværk (i dag ofte blot kaldet et værk) er et produkt af en kunstnerisk handling. Et kunstværk adskiller sig fra et produkt af håndværk ved, at det er frembragt uden hensigt om at skulle anvendes til noget. Hvis et kunstværk også skal bruges til noget praktisk, kalder vi det kunsthåndværk. Kunsthåndværk er fx unika (unikke) kopper, fremstillet i hånden af en kunsthåndværker.

Vi er altså også nødt til at koncentrere os om, “hvem er kunstneren bag værket”. Er det en håndværker som drejer en figur, kan det sagtens være kunst, men det kan også blot være en detalje han indsætter som en del af en renovering. Drejer han en lysestage, vil den kunne benyttes som kunsthåndværk. Kunstner er ikke en beskyttet titel og alle og enhver kan derfor kalde sig kunstner. Se mere herom senere i artiklen.

Eksempler på kunstværker:

  • Videoinstallationer
  • Fotos
  • Oliemalerier
  • Skulpturer

Hvad så, når der er flere ens værker?

Når der er flere udgaver af samme værk, ser man blandt andet på hvem der har fremstillet “kopierne”. Et nummereret litografi er fx et unikt værk, som godt nok ligner de andre, men er skabt enkeltvist. Dette er fx forskelligt fra print, som er ens hver gang. Når kunstneren sætter sit navn og et nummer i hjørnet af et print, kan det dog godt anses som et værk. Værker der findes flere af, vil typisk ikke blive regnet for lige så værdifulde som enkeltstående kunstværker.

I tidligere tider, var det ganske almindeligt at kopiere ældre værker. Dette blev anset for en kunst. I dag ses det nok mest som udtryk for dårlig smag – og er da også ofte et brud på ophavsrettigheder.

Harry Haerendel har malet et af de nok mest kopierede billeder nogensinde. Det er et billede af en Hollandsk redningsmand, som desværre ofte antages at være en fisker malet af den danske skagenskunstner Michael Ancher. Michael Ancher havde dog en helt anden fornemmelse for lys og farver, end maleriet her repræsenterer. Billedet hang i halvtredserne og tresserne i mange danske hjem, og ses ofte til salg den dag i dag. Mest anset som kitsch dog – til forskel fra hvad mange vil sige er god kunst.

Det tvetydig begreb “kunst”

I det danske sprog benyttes ordet “kunst” ofte på en måde, som egentlig ikke dækker ovenfor anførte definition. Vi bruger fx begrebet som en anerkendelse af en persons særlige evner for et håndværk.

Storm P udtrykker det fx satirisk: Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne det, så var det jo ikke kunst!

Hvilke kunstformer findes der?

Kunstformer kaldes også nogle gange kunstarter og dækker over den eller de kunstneriske teknikker kunstneren vælger at skabe sit værk med. Benævnelse af kunstformen kan være mere eller mindre detaljeret i sin beskrivelse af teknikken.

Eksempler på forskellige kunstformer:

*Arkitektur indgår som en af de traditionelt skønne kunster, men befinder sig i et felt mellem kunst og design.

Hvad er forskellen på kunstformer og genre?

Hvor kunstformen dækker over den valgte teknik eller medium, er genre i billedkunst et udtryk for hvad der bliver afbilledet.

Genre kan fx være:

Hvad er forskellen på kunst og design?

Design er et produkt med et praktisk formål ud over det kunstneriske udtryk. Design har altså en brugsværdi. Design kan både være masseproduceret eller unika. Eksempel på design er en keramik vase.

Kunst har ikke et praktisk formål, men tjener udelukkende æstetiske formål. Kunst kan godt have en underliggende intention om udvikling, udfordring eller perspektiverende (fx af samfundsrelevante spørgsmål), men det kan ikke anvendes som et praktisk redskab i hverdagen. Kunst kan godt være masseproduceret, som fx plakater. Eksempel på kunst er en keramik figur.

Hvad er forskellen på kunst og kunsthåndværk?

Kunsthåndværk er kunst fremstillet med stor håndværksmæssig kunnen og produceres med salg for øje. En kunsthåndværker producerer ofte både kunst og design – som eksempelvis keramik vaser og keramik skulpturer. Kunsthåndværk kan produceres af mennesker, som ikke normalt vil anses for at være kunstnere. Det kan fx være den meget dygtige tømrer eller guldsmed som udvikler værker med høj kunstnerisk værdi.

Kunsthåndværk kan både være unika eller masseproduceret.

For ikke så længe siden kaldte vi designere for kunsthåndværkerkere og de to betegnelser bruges fortsat, men designer vinder mere og mere indpas. En kunsthåndværker arbejder ofte med medier som tekstil, ler, skind, træ og metal, men det kan også være meget andet.

Kunst kan både være produceret med stor kunstnerisk evne for den valgte kunstform, men behøver ikke at være det. Kunst kan nogle gange ikke tages i hænderne og føles på og behøver ikke indebære et varigt produkt.

Scroll to Top